Czym jest NANOSREBRO

Nanosrebro jest produktem wykazującym niespotykane właściwości. Srebro jako metal szlachetny cechuje się niską reaktywnością i wysoką stabilnością, oraz silnymi właściwościami biobójczymi wobec szerokiego spektrum mikroorganizmów. Redukcja rozmiaru srebra do nanoskali (nanometr to miliardowa część metra) powoduje gwałtowne zwiększenie aktywności srebra, która zależy od powierzchni kontaktu cząsteczek z mikroorganizmami. Każdy gram nanocząstek posiada gigantyczną powierzchnię zbliżoną do boiska piłkarskiego!

Czy wiesz że?
1 metr = 1.000.000.000 nanometrów

nanotech-scale-—-OdzyskanoWPŁYW nanosrebra NA MIKROORGANIZMY


W zależności od zawartości nanosrebra w gotowym produkcie, uzyskuje się różne poziomy ochrony  mikrobiologicznej (od bakteriostatyczności do bakteriobójczości). Nanosrebro działa już przy zawartości 1-25 ppm. Dla wielu substancji są to stężenia śladowe, lecz dla nanosrebra  wystarczające do ochrony przed 650 gatunkami bakterii, pleśni, wirusów i grzybów. Efektywność dodatku nanosrebra została  wielokrotnie potwierdzona licznymi testami  mikrobiologicznymi, które zawsze wykonujemy dla  gotowych do użycia produktów.
Zaletą aktywnych cząsteczek srebra wobec konwencjonalnych środków chemicznych jest ich permanentne działanie na komórki mikroorganizmów. Wysycanie powierzchni nanosrebrem zapobiega wzrostowi mikroorganizmów i redukuje ryzyko zakażenia. Mikroorganizmy przenikające do tkanek mogą powodować liczne choroby często z groźnymi komplikacjami.

wpływn-na-mikrobyFilm prezentujący jak nanosrebro niszczy bakterie


Jakość produktów NANOPAPER™

Nasza firma kupuje najwyższej jakości koloid srebra. Dla 95% zawartości koloidu nanocząteczki są w przedziale wielkości od 5nm do 15nm. Nanocząsteczki mogą działać efektywnie w papierze nawet przez kilkanaście lat. Czym mniejsza cząstka tym bardziej efektywnie niszczy drobnoustroje. Opracowana przez naszą firmę technologia zapewnia minimalną aglomerację nanocząstek potwierdzoną zdjęciami przy użyciu aparatu elektronowego SEM (skaningowy mikroskop elektronowy).  Nasza firma posiada badania  z renomowanych jednostek naukowych potwierdzające skuteczność naszej technologii.  W przeciwieństwie do produktów z jonami srebra nasze produkty są całkowicie bezpieczne.Badanie wpływu nanosrebra na środowisko - "CORDIS "Wyniki badań wspieranych przez UE


„Obecnie przeciwdrobnoustrojowe nanocząstki srebra znajdują wiele różnorodnych zastosowań, jak np. zapobieganie nieprzyjemnym zapachom powodowanym przez bakterie w koszulkach i skarpetkach sportowych. Docenianie właściwości antybakteryjnych srebra szło jednak zawsze w parze z obawami, co do możliwego oddziaływania nanosrebra po uwolnieniu go w czasie prania do ścieków. Wyniki badań wskazują, że nanosrebro stwarza znikome zagrożenie dla środowiska, gdyż w czasie oczyszczania ścieków ulega przekształceniu na niemal nierozpuszczalną substancję zwaną siarczkiem srebra”

logo-nanopaper-450x180
LOGO-olmar-sp-zoo-mini-biały-napis


Właścicielem marki NANOPAPER™ jest:

OLMAR Sp. z o.o.

Obrońców Poczty Gdańskiej 109A

42-400 Zawiercie

Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000657029
przez XII Wydział Gospodarczy – Sąd Rejonowy w Krakowie – Śródmieście
NIP: 6372199426, Regon 366480870, kapitał zakładowy: 300 000 PLNKontakt

info@nanopaper.pl

Tel: +48 570 944 998

 

© All rights reserved OLMAR Sp. z o .o.